Giỏ hàng của bạn trống!

Cõi Mê (tiểu thuyết)

Tình trạng: Còn trong kho
187,000đ 250,000đ

Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Tác giả: Triệu Xuân

Năm xuất bản: 2021

ISBN: 9786043193381

Văn học Việt Nam đang tìm đường để đổi mới, hướng tới những tác phẩm làm tròn thiên chức cao cả là góp phần cải biến xã hội. Có những nhà văn viết về lịch sử, viết về một cuộc sống nào đó trong tư duy chủ quan của mình, nhưng tôi coi trọng hơn những nhà văn viết về cái hôm nay. Triệu Xuân là một nhà văn như vậy. Anh hiểu biết sâu sắc, am tường về lịch sử lẫn mọi ngóc ngách của cuộc sống, biết đặt vấn đề hôm nay trong một tiến trình để các sự kiện, vấn đề được soi sáng hơn, có ý nghĩa hơn. Cõi mê ngồn ngộn chất liệu đời thực, với những chi tiết chính xác, các sự kiện và nhân vật như vừa gặp đâu đó, như đang sống, đang vây lấy người đọc, đòi hỏi chúng ta phải bộc lộ thải độ chứ không chỉ 'thưởng thức".

Cõi mê thật sự thành công khinói về sự tha hóa, sự phân rã trong một số cơ tầng xã hội, đưa ra những vấn đề bức xúc về lối sống, tinh yêu, nền tảng gia đình, quản lý xã hội, và sử dụng con người..."

- Nguyễn Si Đại.

0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.