Giỏ hàng của bạn trống!

Tacgia.vn - Trang thông tin về nhà văn, chân dung sống, phong cách sáng tác và giới thiệu đầy đủ các tác phẩm đã sáng tác của nhà văn.

Mục đích và nhiệm vụ của chúng tôi là:

- Giúp bạn đọc gần xa biết thêm nhiều hơn về thông tin sáng tác của các tác giả, nhà văn.

- Cập nhật thông tin các tác phẩm của tác giả, nhà văn đã thai ngén và cho ra đời trong thời gian qua một cách rõ ràng tường tận nhất về:

   + Hình ảnh tác phẩm,

   + Thông tin tác phẩm xuất bản,

   + Giới thiệu chi tiết về tác phẩm,

- Giúp tác phẩm, ấn phẩm được đến tay đọc giả và bạn bè gần xa 1 cách thuận tiện nhất.

- Giúp tạo khoản thu cho tác giả để tạo kinh phí xuất bản những sáng tác tiếp theo.

Với các mục đích và nhiệm vụ này. Tacgia.vn rất mọng nhận được sự cộng tác, hợp tác và góp ý để trang có được đầy đủ thông tin về tác giả và tác phẩm nhất.

Trân trọng!