Giỏ hàng của bạn trống!

Tacgia.vn - Trang giới thiệu về thông tin nhà văn, chân dung, phong cách sáng tác và tập hợp đầy đủ các tác phẩm đã sáng tác.

Mục đích và nhiệm vụ của chúng tôi là:

- Giúp bạn đọc gần xa biết thêm nhiều hơn về thông tin sáng tác của các tác giả.

- Cập nhật thông tin các tác phẩm của tác giả đã thai ngén và cho ra đời trong thời gian qua một cách rõ ràng nhất:

   + Hình ảnh tác phẩm

   + Thông tin tác phẩm xuất bản

   + Giới thiệu chi tiết về tác phẩm

- Giúp tác phẩm được đến tay đọc giả và bạn bè gần xa 1 cách thuận tiện nhất.

- Giúp tạo một khoản thu tác giả để tạo kinh phí xuất bản những sáng tác tiếp theo.

Với các mục đích và nhiệm vụ này. Tacgia.vn rất mọng nhận được sự cộng tác để trang được đầy đủ thông tin và tác phẩm nhất.

Trân trọng!