Giỏ hàng của bạn trống!

Tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh

21/07/2020

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh sinh ngày 29 tháng 3 năm 1953, quê quán tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội, nguyên Trưởng đại diện Văn phòng báo Công thương tại miền Trung, hiện sống và làm việc tại Thành phố Đà Nẵng.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viện Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh có thơ đăng trong tuyển thơ tình Việt Nam Thế kỷ 20 (Nhà xuất bản Thanh Niên 2001) và có gần 100 ca khúc được các nhạc sĩ trong và ngoài nước phổ từ thơ Nguyễn Ngọc Hạnh.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Tác phẩm xuất bản:
– Khi xa mặt đất – (Thơ), Nxb Đà Nẵng, 1997
– Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh – (Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2012
 Phơi cơn mưa lên chiều (Thơ), NXB Hội Nhà văn, 2018
– Lòng chưa cạn đêm sâu (Ký – phê bình), Nxb Đà Nẵng, 2019
– Biển bắt đầu từ sóng, Nxb Đà Nẵng, 2020

Giải thưởng:
– Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng (2012) với tập thơ Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh
– Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng (2018) với tập thơ Phơi cơn mưa lên chiều
– Giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2018 với tập thơ Phơi cơn mưa lên chiều
– 
Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng năm 2019 với tập ký – phê bình Lòng chưa cạn đêm sâu

 Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: